Κυριακή 12 Ιουλίου 2009

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΗΘΙΚΑ "Περί των υπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων"567 F (Έκδοση Κάκτου)


"... εν ταύταις φανήναι την Νέρωνος, τα τ' άλλα κακώς έχουσαν
ήδη και διαπεπαρμένην ήλοις διαπύροις. προκεχειρισμένων δε και
ταύτη των δημιουργών Πινδαρικής εχίδνης είδος, εν ω κυηθείσαν
και διαφαγούσαν την μητέρα βιώσεσθαι, φως έφασκεν εξαίφνης
διαλάμψαι μέγα και φωνήν εκ του φωτός γενέσθαι προστάττουσαν
εις άλλο γένος ημερώτερον μεταβαλείν, ωδικόν τι μηχανησαμένους
περί έλη και λίμνας ζώον· ων μεν γαρ ηδίκησε δεδωκέναι δίκας,
οφείλεσθαι δε τι και χρηστόν αυτώ παρά θεών, ότι των υπηκόων
το βέλτιστον και θεοφιλέστατον γένος
ηλευθέρωσε [την Ελλάδα].


ΑΠΟΔΟΣΗ

"... ανάμεσά τους φάνηκε και η ψυχή του Νέρωνα, που, εκτός
από τα άλλα δεινά που είχε ήδη υποστεί, ήταν διαπερασμένη
από διάπυρα καρφιά. Οι δημιουργοί είχαν ήδη ετοιμάσει και
για τούτη κάποια μορφή, αυτήν της Πινδαρικής έχιδνας, η οποία
έρχεται στη ζωή τρώγοντας από μέσα την μητέρα που την κυοφορεί.
Ξαφνικά έλαμψε φως δυνατό, είπε, και από το φως βγήκε φωνή που
διέταζε να πάρει την μορφή άλλου ημερότερου πλάσματος, και να
φτιάξουν οι δημιουργοί κάποιο ωδικό ζώο των λιμνών και των ελών.
Είχε πληρώσει, άλλωστε, την τιμωρία για τις αδικίες του, και
του οφειλόταν και κάτι καλό από τους θεούς, επειδή ελευθέρωσε
το ανώτερο και πιό αγαπητό στους θεούς γένος
των υπηκόων τους (τους Έλληνες
)

1 σχόλιο: